מה הינה פוליסה הומוגנית בתחום של ביטוחי בריאות?

הרפורמה של ביטוחי בריאות

מה הינה פוליסת ניתוחים הומוגנית וקצובה בזמן בתחום של ביטוחי בריאות?​

הרפורמה של ביטוחי בריאות מבוססת על רעיון הפוליסה ההומוגנית, אשר מכסה שני אלמנטים ראשיים - בחירת רופא מנתח וקבלת חוות-דעת רפואית נוספת מרופא מומחה. התשלום  , יש לומר, יהיה הומוגני בכל חברת ביטוח. כל חברה תתמחר עלות דומה לכל המבוטחים שלה, לפי קבוצת גיל. העלות עשויה להשתנות רק בתום שנתיים במקסימום של עד עשרים אחוז או לחלופין מאה ועשרים ₪ בשנה.​

פוליסת ביטוח רפואי לחול או עסק נותנת כיסוי לתכולה וגם למבנה, למלאי ולציוד חבויות. כל אחת מקטגוריות אלו אפשרית להרחבה בהלימה לדרישות ספציפיות שלכם. הרחבה של ביטוחי עסק הינה כלהלן – 

 

  • פגיעה בציוד אלקטרוני 
  • כיסוי מפני רעידות אדמה ונזקי טבע אחרים.
  • אובדן הכנסות.
  • כיסוי למקרי פריצה ונזקים לסחורה בזמן העברה.

ביטוח של עסק והתאמה פרטית לסוג בית העסק וכן לאופי הפעילות

הגורם להמולה בשוק ביטוחי הבריאות ואף המתקפה הקיצונית של החברות על לקוחותיהן ועל לקוחות פוטנציאליים אחרים היא הרפורמה אשר נקבעה כאמור בשנת 2016 בענף זה. הרפורמה שנכנסה רק לפני כארבע שנים בלבד שינתה את פני שוק ביטוחי החיים כפי שהוא ידוע במציאות העכשווית. הרפורמה גובשה במשרד האוצר, באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בשל המלצות ועדת גרמן , יעל גרמן, שהייתה שרת הבריאות לשעבר, בהתאם לרפורמה והן בהוראת המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, יעברו כל חברות הביטוח לפרסום של פוליסת בריאות הומוגנית בכל הנושאים של הכיסוי העיקריים של ביטוחי בריאות – ניתוחים פרטיים, והתייעצויות עם רופאים בארץ. הפוליסה ההומוגנית מוכתבת באמצעות הפיקוח על הביטוח וכן הינה קצובה בזמן – למשך שנתיים, ולא תימכר לכל החיים כמו שנהוג בעת הזו. באפשרות חברות הביטוח לחדש בצורה אוטומטית את פוליסת הביטוח על ידי הודעה מבעוד מועד לכם, בתנאי שהעלות לא תעלה ביותר מ –עשרים אחוז. אף שאר הכיסויים בפוליסות ביטוח בריאות פרטיות יהיו קצובים בעת, כמו בביטוחי הבריאות הקבוצתיים במקומות עבודה, בלי קשר לפוליסות הניתוחים ההומוגנית.​

פספורט קארד סוכנות ביטוח ליאור אסולין

ביטוחי בריאות

ביטוחי בריאות