המעלות של ביטוח משרדים

מה נותן ביטוח משרדים?

ביטוח משרדים – מה כולל כיסוי לתכולת משרד על תשתית כל הסיכונים?

כאשר עסקינן הודות משרד, כל בעיה עשויה להיות להסב נזק פיננסי ואף לאובדן הכנסות, בשל אי אפשרות של בעל המשרד וכן הצוות שלו להעניק שירות זמין ללקוחותיו.  פוליסת ביטוח משרדים, הינה פוליסה מקיפה המעניקה כיסוי מידי רחב בפרט וגם נותנת בידכם המשך של פעילות רציפה במשרד אף במצבים בלתי קונבנציונליים, במסגרתה אפשר לקנות את הכיסויים שלהלן - 

 

 • כיסוי למבנה של המשרד על תשתית כל הסיכונים, כמו למשל - נזקי טבע , מפני אש, רעידת אדמה , פריצה, הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כמו לדוגמה - 
 •  
 •  
 • כיסוי מפאת פרעות, מהומות אזרחיות ואף הסבת נזק בזדון.
 •  
 • כיסוי על תשתית ערך כינון.
 •  
 • הוצאות עבור הצלה ומנע במצב של חשיפת הרכוש לסיכון לאלתר – עד ארבעים אלף ₪.
 •  
 • אובדן דמי שכירות במצב של הסבת נזק – לתקופה של עד שנה ולא יותר מ- חמישה עשר אחוז מן עלות ביטוח המבנה.
 •  
 • הוצאות לאחר קרות הסבת נזק בשביל פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים.
 •  
 • שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד חמישה אחוז מן עלות ביטוח המבנה.
 • כיסוי לתכולת המשרד על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע . הביטוח של המשרדים כולל כל מיני הרחבות ספציפיות, לרבות -  
 •  
 •  
 • הוצאות הצלה ומנע במצב של חשיפת הרכוש לסיכון לאלתר – עד ארבעים אלף ₪
 •  
 • אובדן דמי שכירות במקרה של הסבת נזק באם הנכם לא קניתם כיסוי למבנה – עד חמישה עשר אחוז מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד שנה.
 •  
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית באם הנכם לא קניתם כיסוי למבנה – עד חמישה אחוז מעלות ביטוח התכולה.
 •  
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו באמצעותכם במבנה המוחזק בשכירות, באם הנכם לא קניתם כיסוי למשרד.
 •  
 • כיסוי לחפצים פרטיים שלכם או של העובדים שלכם – עד לסך בן אלפיים ₪ לעובד, ולא למעלה מן- עשרת אלפים ₪ בגין כל המצבים בעת הביטוח, בשל מצב ביטוח עסקים כאשר נמצאים בחצר שלכם, לא כולל כספים והן דברי ערך.
פספורט קארד סוכנות ביטוח ליאור אסולין

ביטוח משרדים

ביטוח משרדים