ביטוח רכב

ביטוח חובה

לפי החוק, חייב כל רכב מנועי בביטוח חובה. פוליסה זו נועדה לכסות הוצאות בגין נזקי גוף הנגרמים למבוטח ולנוסעים ברכב. מחירי פוליסה זו משתנים מחברה לחברה ובהתאם לגיל הנהגים.

 

ביטוח צד ג'

 

פוליסה זו מכסה הוצאות עבור נזק הנגרם לרכושו של צד שלישי בזמן שימוש ברכב מנועי.בעת מקרה ביטוח (תביעה), תשלם החברה את הפיצוי הכספי בגין הנזקים בשם המבוטח, וזאת בהתאם לגבולות האחריות המצוינים בפוליסה ולפי תוקפה.

 

ישנם 2 סוגים של פוליסות צד ג' (צד שלישי) :

 

1. ביטוח צד ג' רגיל - פוליסה הכוללת השתתפות עצמית לאחר מקרה ביטוח.

2. ביטוח צד ג' הכולל ביטול השתתפות עצמית - פוליסה מורחבת המבטלת את דמי ההשתתפות העצמית של המבוטח.

 

ביטוח מקיף לרכב

 

פוליסה הכוללת בתוכה את פוליסת צד ג' ובנוסף,   מכסה מקרים של: גניבה, פריצה ומעשה זדון, התנגשות מקרית ותאונה,התהפכות, התלקחות, התפוצצות, שיטפון ונזקי סערה.כמו כן, מכסה הפוליסה גם הוצאות של הגנה משפטית עד סכום מסוים, בהתאם לתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.

הרחבות נוספות הנכללות בפוליסת הביטוח המקיף הן: שירותי גרירה וחילוץ, שבירת שמשות ללא השתתפות עצמית, ביטוח רדיו-דיסק והספקת רכב חלופי מהיום הראשון.

ביטוחי רכב​

פספורט קארד סוכנות ביטוח ליאור אסולין