מהו ביטוח דירה וכיצד הוא בנוי?

ביטוח דירה טלפון הצעת מחיר​

כיצד מתנהלים בטרם קניית פוליסה לביטוח דירה?

אף במידה וניתנה לכם הצעה, מומלץ לכם כי תבצעו סקר שוק, על מנת לבחון את טיב השירות של חברת הביטוח המוצעת ואף שונה, את נתוני השירות והן את התנהלותם בעת תביעה. מומלץ שתערכו השוואה של עלויות שאותן מבקשות כל מיני חברות בשביל העלות עבור כיסויים דומים. באתר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון של משרד האוצר נמצא מחשבון ביטוח, אשר בו אפשר לערוך השוואה כזו.​

מה מומלץ לכם לבחון בתוך ביטוח דירה?

בתוך ביטוח הדירה מומלץ לבחון את תנאי האשראי, גובה הפרמיה; פריסת התשלומים ; גובה ההשתתפות העצמית - ניתן להגדיל את ההשתתפות העצמית ובאופן הזה להפחית את מחיר הפרמיה; הנחות הנובעות מעבר ביטוחי ללא תביעות או בשל אמצעי מיגון הקיימים בדירה , סייגים והגבלות לגבי כיסויים שונים; כיסויים נוספים לפוליסת הביטוח, אותם ניתן לקבל ללא כל עלות או לחלופין לקנות אותם בעד תוספת בפרמיה.​

ביטוח דירה מורכב משני אלמנטים -  ביטוח מבנה וביטוח תכולה, כאשר אפשר לקנות כל אחד מהם לחוד ואת שניהם ביחד. ולהלן נפרט עבורכם

 

ביטוח תכולה - אף תכולת הדירה עשויה להיות בעלות רבה והן ניכרת כמעט כמו המבנה. אף את התכולה אפשר לבטח מפאת מצבים כמו למשל – הצפה, שריפה, פריצה, וכיוצא בזה.

 

ביטוח מבנה - פוליסות ביטוח מבנה הדירה זהה בכל חברות הביטוח בשל כך כי הינה קבועה בחוק. הביטוח הזה מכסה הסבת נזק למבנה הנכס כמו לדוגמה – רצפה, קיר, תקרה וכיוצא בכך והן לאביזרים המחוברים לו, כגון – מערכת הסקה, צוהר, הסבת נזק לתשתית כמו למשל צנרת המים, דלת, שטיח מקיר לקיר, ונזקים החשמל, טלפון, וכיוצא בזאת.

פספורט קארד סוכנות ביטוח ליאור אסולין

ביטוח דירה

ביטוח דירה