מה הינו ביטוח משרדים?

 

כאשר עסקינן אודות משרד, כל תקלה עשויה להוות נזק פיננסי ואובדן של הכנסות, מכורח אי האפשרות של בעלי המשרד להעניק שירות לאלתר לקהל היעד שלהם. פוליסת ביטוח משרדים מהווה פוליסה מקיפה, אשר מעניקה לכם כיסוי לאלתר רחב במיוחד ונותנת בידכם להמשיך את רצף העבודה שלכם במשרד אף במקרים חריגים בלתי רגילים. במסגרת פוליסה זאת אפשר לרכוש את הכיסויים שלהלן - כיסוי למבנה המשרד על בסיס כל הסיכונים, לרבות מפאת אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע.

 

ביטוח משרדים כולל את ההרחבות הייחודיות שלעיל  

 

 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • כיסוי מפאת פרעות, מהומות אזרחיות והסבת נזק בזדון.
 • אובדן דמי שכירות במצב של הסבת נזק – לעת בת עד שנה ולא יותר מ- חמישה עשר אחוז מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד חמישה אחוז מסכום ביטוח המבנה.
 • הוצאות של הצלה ומנע במצב אשר בו מתרחשת חשיפת הרכוש לסיכון לאלתר – עד ארבעים אלף ₪.
 • הוצאות בתום התרחשות של הסבת נזק, בשביל פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים.
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו באמצעותכם במבנה שנמצא במצב של שכירות, באם הנכם אין רכשתם כיסוי למבנה.
 • אובדן של דמי השכירות במצב של הסבת נזק באם הנכם אין רכשתם כיסוי למבנה– עד חמישה עשר אחוז מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד שנה.
 • שבר של שלטים ומשטחי זכוכית באם הנכם אין רכשתם כיסוי למבנה – עד חמישה אחוז מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי עבור חפצים פרטיים של אשר ברשותכם או ברשות של העובדים שלכם – עד לסכם בן אלפיים ₪ לפקודת העובדים, ואין למעלה מן- עשרת אלפים ₪ בשל כל המצבים של תקופת הביטוח, בגין מקרה של ביטוח בזמן שהם נמצאים בחצר שלכם, לא כולל כספים ודברי ערך.
 • כיסוי מפאת הסבת נזק למכשירים ולציוד בשיפוץ ותיקון – עד עשרה אחוז מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה.
 • שחזור של מסמכים – עד לסכום של חמשת אלפים ₪ למקרה ולתקופה.
 • כיסוי מפאת גניבה לתכולת המשרד.
 • כיסוי מפאת הסבת נזק לרכוש המבוטח בשל פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי מפאת הסבת נזקים של מים לתכולת המשרד.

 

שתי החלופות שניצבות בפניכם לרכישת ביטוח של משרדים בשל הסבת נזקי סייבר 

 • נזק שהוסב לכם וכן חבות בשל נזק לצד ג'.
 • חבות בשל הסבת נזק רק לצד ג'.

ביטוח משרדים

ביטוח דירה
פספורט קארד סוכנות ביטוח ליאור אסולין